Prima pagina      Program Partidul Stejarilor

Programul politic al
 Partidului Stejarilor
 


1) Obiectivul fundamental !
Obiectivul fundamental al Partidului Stejarilor este devoltarea societații, prin aptitudini naturale bazate pe cinste, competența și inteligență, recompensa justă a factorilor de producție, prosperitate prin  muncă cinstită, cu scopul binele general a membrilor societății.

2) Persoana fizica centru decizie politice !
Bunăstarea persoanei fizice trebuie sa fie obiectivul tuturor deciziilor politice. Orice decizie politica trebuie sa fie analizat imperativ din perspectiva protejarii persoanei fizice si din perspectiva patrimoniului acesteia. Sprijinirea persoanelor ce practica Profesiilor Independente și  si a Intreprinderilor Mici și Mijlocii conduce la un trai mai bun pentru toți membrii societății.

3) Reforma clasei politice. Elită prin selectie !
Clasa politică trebuie reformată integral. Nu este necesar un parlament cu 500 de persoane alese prin voturi plătite uninominal. Este  suficient ca fiecare judet din țară sau Sector din București să fie reprezentat de către 1 senator și 2 deputați. Un număr de 3 parlamentari pentru fiecare județ este absolut suficient. Acestia trebuie să fie competenți profesional. Partidele trebuie sa impuna criterii clare de apreciere a valorii competentei.

4) Fundamente fiscale !
Fiscalizarea veniturilor persoanei fizice trebuie să fie justă. Orice persoana fizica si juridica trebuie sa participe la formarea resurselor bugetare, intr-un mod echilibrat proportional cu puterea de realizarea veniturilor acesteia. Pentru orice persoana fizica sau juridica se necesita un procent maxim impunere. Orice persoana fizică rezidentă in Romania trebuie să beneficieze de sansă supravietuirii decente  printr-o sumă minima neimpozabilă, nesupusă nici unei contribuții. Contributiile sociale si de sanatate lunare  platite de profesiile libere, trebuie reduse la o baza de calcul agreata prin echitate. atata timp cat servicile publice de sanătate ofera un pachet unic, cat simpla plata a contributiei de sanatate nu acorda concedii medicale pentru profesia independenta și mai ales cand aceaste persoane  plătesc deja contribuie la pensii in baza unei alte forme de angajare (salariat) si   pentru diferenta de venit se achita impozit.

5) Stimularea cu prioritate a societatilor mici si mijlocii.
Intreprinderile mici si mijlocii sunt motorul economiei si trebuie stimulate. Impozitarea trebuie sa permita microintreprinderii optiunea de plata intre impozitul pe profit si un impozit in cota procentuala. O microintreprinderea va fi definită conform Directive CEE nr 34/2013 privind contabilitatea. Impozitarea tuturor intreprinderilor inclusiv a celor ce nu sunt intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa fie justă.

6) Stimularea competentei profesionale a persoanelor fizice. Independenta profesiilor.
Este datoria oricarei persoane sa se pregateasca profesionala in domeniul sau de activitate. Statul are dreptul sa impuna criterii clare de competenta profesionala. Organizatiile profesionale trebuie sa primeasca mai multa independenta in stabilirea procedurilor de pregatire profesionala. Acestea au obligatia sa vegheze la pregatirea continua periodica a membrilor, astfel incat acestia sa presteze cele mai competitive servicii.

7) Sistemul public trebuie sa fie recompensat conform cu pregatirea si responsabilitatea avuta.
Salariatii din institutiile publice trebuie sa fie platiti corespunzator competentei si pregatirii profesionale. Acestia trebuie sa aiba certitudinea ca stabilitatea locului de munca nu este influentata de decizii politice. Concomitent se necesita evaluarea periodica a personalului public. Competenta profesionala trebuie sustinuta cu programe de pregatire profesionala adecvata. Personalul din sistemul privat nu este dusmanul personalului din institutiilor publice. Institutiile publice deservesc interesele generale ale societatii inclusiv cele private. Se vor introduce masuri juste de responsabilizare a personalului din institutiile publice.

8) Invatamant gratuit. Culuarul elevului fara posibilitati materiale.
Invatamantul competitiv si performant este solutia fundamentala pentru dezvoltarea societatii. Aceasta trebuie sa fie integral  gratuit in sistem competitional. Vom milita pentru introduce sistemul cu admitere și examinare pentru parcurgerea etapelor ciclui de învătământ.

9) Refacerea mediului. Protejarea resurselor neregenerabile !
Acordarea dreptului de exploatare a resurselor trebuie sa se faca in cadrul unui program de dezvoltare a statului cu un obiectiv pe termen mediu de minim 50 ani. Orice exploatare a resurselor ce nu se mai poate regenra se va face doar dupa prezentarea dovezilor clare de refacere a mediului. Se va pune accentul pe stimularea industriilor nepoluante si pe cele ce consuma resurse regenerabile.

10) Licitatiile publice. Standard de cost. Termene de garantie extinse.
Proteajarea bugetului statului se realizeaza printr-un sistem reformat de achizitii publice, bazate pe standard de cost minim/maxim si criterii de acordarea a garanției de către furnizor.

11) Sitemul medical.
Sistemul de sanatate publica trebui sa fie finantat corespunzator, prin reducerea iesirilor de capitaluri generate de proceduri neconforme. Orice cetatean are dreptul la servicii medicale, pentru care exista obligatia platii contributiei. Orice cetățean trebuie să contribuie la finanțarea sistemului de sănatate publică proporțional cu veniturile realizate.
Statul trebuie să asigure un pachet minim de servicii medicale corespunzatoare contribuției plătite de contributor.

12) Sistemul juridic. Dispozitia legii conforma cu realitatea faptelor.
Sistemul juridic trebuie să se bazeze pe legi clare, juste și neinterpretabile. Respectarea legii este un obiectiv prioritar. Toti participantii la actul de justiție trebuie să aplice cu bună credință și responsabilitate aplicarea legii.

13) Minoritatile nationale.
Romania este o tara moderna. Minoritatile nationale trebuie sa aiba aceleasi drepturi ca si populatia majoritara.

14) Politica externa.
România va promova o politica externă de neagresiune, integrăndu-se in Comunitatea Europeana. Tara noastră iși asumă tratatele internaționale semnate.

15) Apararea tarii.
România trebuie să aloce resurse pentru finantarea armatei sale conform standardelor agreate prin tratatele semnate. O politică de pace și neagresiune este pilonul fundamental al Partidului Stejarilor.